PUL

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar.

Genom att kryssa i rutan samtycker du till att Gagnar Alla Föreningar AB behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.
Uppgifterna kommer endast att behandlas av Gagnar Alla Föreningar AB och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL samt i enlighet med det som framgår i denna text.

Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. Gagnar Alla Föreningar AB Götgatan 30D 75222 Uppsala, 070-5303000, (org. nr. 559053-3583) är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. (Kontaktperson: Jeanette Grönlund).
Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.
Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt lagen om elektronisk kommunikation(2003:389), LEK

| PUL | COOKIES |
 

©2018 Gagnar Alla Föreningar AB | Selected pictures by freepik

Log in with your credentials

Forgot your details?